PM PRODUCTION s.r.o. slogan

Historie společnosti

Společnost PM PRODUCTION s.r.o. vznikla dne 7. 10. 2005 v Českých Budějovicích jako poskytovatel kompletního servisu velkým akciovým společnostem (např. SKANSKA a.s., Nemocnice, lázně a další), kterým zajišťovala výrobu reklamy a tiskovin.
Později začala působit v oblasti prodeje komplexních bezpečnostních a úklidových služeb, prodeje úklidových a hygienických prostředků a dalšího rozvoje reklamní činnosti. Do současné doby stále podporuje a spolupracuje s domovy důchodců a vytvořila na desítky nových pracovních příležitostí pro občany s OZP s působností po celé ČR.
Dne 1. 2. 2007 se sídlo společnosti přestěhovalo z organizačních důvodů do Písku.
Naše myšlenka a její realizace vycházela z ověřené praxe, že řada subjektů i v minulosti využívala úspěšně pro vrátenskou a strážní službu, nebo pro práce v recepcích právě zaměstnance, kterým lehké zdravotní omezení neumožňovalo vykonávat původní profesi a přitom jejich pracovní omezení dává záruku plnohodnotného výkonu požadovaných služeb.
Zaměstnáváme fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro klienta, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Na základě dlouhodobých praktických zkušeností lze konstatovat, že s výjimkou realizace specifických úkolů, kde výkon práce vyžaduje dlouhodobě těžší fyzické nasazení, jsou naši zaměstnanci (pochopitelně vybraní s přihlédnutím k jejich omezením a možnostem v návaznosti na požadavky klienta) naprosto standardně schopni zabezpečovat úkoly vyplývající z potřeb klienta.
V letech 2010 – 2013 přibyly v portfoliu firmy další činnosti, které souvisí se zdravím a péčí o zdraví. Firma PM PRODUCTION s.r.o. poskytuje služby pro rodinu a domácnost, pro osobní hygienu, pořádá kurzy, školení včetně lektorské činnosti a poradenské činnosti v rámci zabezpečovacích systémů a v neposlední řadě také masérské a rekondiční služby.

Veškeré obchodní činnosti jsou poskytovány zákazníkovi formou tzv. náhradního plnění, protože vytváříme cca 95% pracovních příležitostí pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZP).

Naše službyFirma PM PRODUCTION s.r.o.
zajišťuje všechny služby ostrahy, úklidu, správy a reklamu formou "náhradního plnění" pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci dle ustanovení §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Okruhy činnosti:

Fyzická ostraha objektů
Technická ostraha objektů
Pořádková služba
Úklidové služby
Správa a údržba nemovitostí
Reklamní činnost a marketing
Masáže a zábaly

Náhradní plnění
je povinný podíl za jednoho OZP zaměstnance, který můžete splnit odběrem služeb nebo zadáním zakázek ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí předcházejícího roku firmě, která zaměstnává více jak 50% OZP.

Povinný podíl činí 4% z celkového průměrného počtu zaměstnanců se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

Výše odvodu státu za 1 OZP, kterého firmy s více jak 25 zaměstnanci nezaměstnají, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí předcházejícího roku.

Takto můžete ušetřit ve svém finančním rozpočtu tuto částku.
Novela zákona č. 435/2004 Sb.
K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat dodavatel služeb, zboží nebo zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení. Následně odešle informaci do systému MPSV, které požádá odběratele prostřednictvím e-mailu o potvrzení započtených služeb. Dodavatel zadává do evidence následující údaje:
1. identifikační údaje dodavatele a odběratele,
2. průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
3. průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
4. cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; dle zákona může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
5. datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
6. číslo faktury, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
7. datum úhrady odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.
Od 1. 1. 2018 dochází ke snížení limitu dodavatele náhradního plnění z 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku za každou osobu se zdravotním postižením na 28 násobek.

hlídaný objekt Greinerobr. 1 Ukázka objektu zabezpečeného fyzickou ostrahou a kamerovým systémem

Hlídaný objekt BaKobr. 2 Ukázka objektu zabezpečeného fyzickou ostrahou a kamerovým systémem se sledováním po internetu.

PM PRODUCTION s.r.o. slogan

O společnosti

OBCHODNÍ JMÉNO A PRÁVNÍ FORMA:
PM PRODUCTION společnost s ručením omezeným

SÍDLO SPOLEČNOSTI, IČO, DIČ, BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Dr. M. Horákové 1711, 397 01 Písek
IČO: 26095459
DIČ: CZ26095459
Číslo účtu: 198196511/0300, ČSOB pobočka Písek

JEDNATEL SPOLEČNOSTI:
Michal Walter
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Jménem společnosti podepisuje jednatel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

MAJITEL SPOLEČNOSTI:
Michal Walter, obchodní podíl 100%

ZÁKLADNÍ KAPITÁL!
200 000,- Kč

POJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI:

• u České pojišťovny na částku 10 000 000,- Kč
• úrazové pojištění zaměstnanců do 5 000 000,- Kč
Společnost je pojištěna u České pojišťovny a.s., pro obecnou odpovědnost za škodu vzniklou jinému do 40 mil. Kč, pro odpovědnost za škodu způsobenou odcizením věcí ve střeženém objektu při výkonu strážní služby.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

• ostraha majetku a osob
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• masérské, rekondiční a regenerační služby
• zprostředkování obchodu a služeb
• velkoobchod a maloobchod
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, vč. lektorské činnosti
• poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
• poskytování služeb pro rodinu a domácnost

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE:

• každý zaměstnanec je pojištěn ze zákona u pojišťovny Kooperativa a dále je pojištěn u České pojišťovny pro případ poškození zdraví při výkonu zaměstnání až do výše 5 000 000,- Kč
• pro všechny zaměstnance jsou pořizovány stravenky
Placeholder image

Pořádková služby

Na dodržování pořádku a místních vyhlášek ve většině obcí dohlížejí strážníci policie. V případě menších obcí či měst však není v rozpočtu dostatek financí na zajištění provozu Městské policie. Místní zastupitelstva jsou často stavěna před problém s častým vandalismem, výtržnictvím a porušováním předpisů. Poskytujeme obcím pořádkovou službu, která pomáhá zajistit bezpečnost občanů. Tuto možnost v poslední době využívá stále více starostů a zastupitelstev.

Pravomoci hlídek bezpečnostních agentur
Ze zákona vyplývá, že pouze policejní orgán má pravomoc k zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, a to pouze v naléhavých případech, pokud nebylo zahájeno trestní řízení. Osobní svobodu osoby smí dle Trestního řádu České republiky omezit kdokoli, pokud tuto osobu přistihl při trestném činu nebo bezprostředně poté.

Omezení osobní svobody
Omezení osobní svobody vede ke zjištění totožnosti, k zamezení úniku nebo k zajištění důkazů. Tuto osobu je potom občan povinen ihned předat policejnímu orgánu, pokud k předání osoby nedojde okamžitě, je nutné omezení svobody orgánům bez odkladu oznámit.

Právě tato část zákona umožňuje naším pracovníkům pořádkové služby aktivně se zapojovat a řešit rizikové situace. Přítomnost našeho školeného personálu pomůže překonat časovou prodlevu od spáchání trestného činu, či přestupku do příjezdu strážníků policie ze vzdálených služeben.

Na naše zaměstnance fyzické ostrahy jsou kladeny vysoké nároky z hlediska kvalifikace, fyzické ale i psychické zdatnosti. Samozřejmostí v jejich výbavě je uniforma, neprůstřelná vesta a další výzbroj jako například pouta, tonfa ...

Z toho vyplývá, že cena odebíraných služeb od naší agentury je ve srovnání s náklady na vybudování a správu služebny policie a vynaložené mzdové prostředky výhodná. S konzultanty na bezpečnostní služby vytvoříme takovou kombinaci služeb, která bude odpovídat požadavkům přímo Vaši obce.

Pochůzky hlídek budou probíhat dle Vámi zvoleného časového rozvrhu, nezajistíme pro Vás pouze fyzickou ochranu. Do obcí se na nejfrekventovanější místa již běžně umisťují kamerové systémy pro jejich kontrolu.

Přítomnost naší pořádkové služby může mít na případné pachatele i psychologický efekt. A to nejen z důvodu, že oproti volání a dlouhému čekání do příjezdu vzdálené policejní hlídky může hlídka zasáhnout okamžitě, ale její přítomnost v občanech vyvolává respekt a silný pocit bezpečí.

Fyzická ostraha

Základním účelem fyzické ostrahy objektu je ochrana majetku a zdraví našich klientů, kontrola pohybu osob a vozidel a další činnosti spjaté s předcházením rizikových situací, které by mohly mít negativní vliv na bezproblémový chod střeženého objektu.
• recepční služby: poskytování 100% recepčních služeb, zavedení a pravidelná kontrola klíčového režimu objektu, ohlašování a uvádění návštěv, třídění pošty, obsluha telefonní ústředny a další služby dle přání klienta
• ochrana osobní: fyzická ostraha osob prováděná důvěryhodnými, fyzicky a odborně zdatnými zaměstnanci.

Technická ostraha

• projekce, montáž a zajištění elektronické zabezpečovací, kamerových systémů, protipožární techniky, jejich provoz, záruční i pozáruční opravy
• dálková ostraha objektů (PCO): nepřetržité monitorování elektronických zabezpečovacích systémů objektů na pultu centralizované ochrany
• elektro revize (EZS, EPS, SHZ)
• požární ochrana

Úklidové služby, úklidové prostředky a správa a údržba nemovitostí

• velkoplošný denní úklid institucí, objektů, výrobních a technologických hal, nemocnic, lázní, hotelů apod.
• hygienický a dezinfekční servis
• generální úklidy po malování, před kolaudací a po stavebních rekonstrukcích
• mytí oken
• extrakční čištění koberců nebo čištění suchou technologií
• ošetření pevných ploch polymerními vosky
• prodej úklidové a dezinfekční techniky včetně prostředků
• prodej drogerie: na základě objednávky a potřeb zákazníka včetně dopravy dle firemního ceníku a dohodnutých cen

Reklamní činnost

Firma PM PRODUCTION s.r.o.
zajišťuje všechny služby ostrahy, úklidu, správy a reklamu formou " náhradního plnění " pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci dle ustanovení §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

REKLAMNÍ ČINNOST A MARKETING

zpracování grafické a tiskové přípravy

3D reklama:

3d tisk
3D keramika
Naše firma jako jedna z mála produkuje 3d predměty: hrnky, pergameny, obrázky a další.

Dárkové a propagační předměty:
tužky, kuličková pera, tašky, čepice, trička, polokošile, viz náš katalog
katalog předmětů IMI 2018
sols katalog textilu 2018

tisková produkce:
offsetový tisk, rotační tisk vazba: V1, V2, V4, V8, laminace, výseky
dodávka kancelářských potřeb (hlavičkových papírů, obálek, letáků, katalogů, atd.)
3D keramika

3D Keramika

Naše firma jako jedna z mála produkuje 3d predměty: hrnky, pergameny, obrázky a další. Pro ukázku stačí kliknout na obrázek.
3D tisk předmětů

Tisk na 3D tiskárně

Výroba a tisk předmětů pro modeláře, originální dárky 3D předmětů na 3D tiskárně.
IMI katalog reklamních předmětů
Katalog reklamních předmětů IMI
Sol´s katalog textilu.
Katalog textilu Soľ s

Masáže a zábaly

Masáže a zábaly od našich profesionálů s dlouholetou tradicí poskytování těchto služeb, jsou zárukou kvality.

 
 
 
 


Volná místa

Nabídka zaměstnání
Nabídka zaměstnání PM PRODUCTION s.r.o. nabízí volné pracovní pozice v Jihočeském a Plzeňském regionu.
Aktuální nabídky práce a zaměstnání najdete vždy na této stránce.

Aktuální nabídka práce "Fyzická ostraha objektu Písek a okolí"
Náplň práce ostrahy:
• pravidelné obchůzky ereálem.
• komunikace s návštěvníky areálu
• zajištění bezpečnosti a porádku

Benefity
• vhodné pro ČID, PID, ZPS
• možnost náborového příspěvku po zkušební době
• stravenky a připojištění
• až 100% příspěvek na certifikát strážný 68-008-E (při době zaměstnání 12 měsíců a více)
• přizpůsobení směn Vašim potřebám (po dohodě)
• přizpůsobení pracovního poměru i na zkrácený
• možnost přivydělat si k důchodu!

Aktuální nabídka práce "Vrátný/Strážný":
Požadujeme:
• zaměstnance s invalidním důchodem I., II. nebo III. stupně
• věk min. 18 let
• bezúhonnost – čistý výpis z rejstříku trestů
• dobrý zdravotní stav
• spolehlivost, samostatnost
• certifikát 68-008-E
• ÚSO vzdělání
Nabízíme:
• práci na plný i zkrácený pracovní poměr pro zaměstnance s invalidním důchodem I., II. i III. stupně
• stálé a perspektivní zaměstnání
• stravenky
• úrazové pojištění nad rámec
• zaškolení a výcvik k práci
Volné pozice:
Jihočeský a Plzeňský kraj
Termín nástupu: dohodou
Zajímá-li Vás tato pozice, obraťte se na společnost telefonicky.

Aktuální nabídka práce "Pracovník/ce úklidového servisu":
Požadujeme:
• základní nebo ÚSO vzdělání
• časovou flexibilitu
• spolehlivost, bezúhonnost
Nabízíme:
• možnost HPP, DPP, DPČ
• stálé zaměstnání
• stravenky
• úrazové pojištění, hrazené firmou
Volné pozice:
Jihočeský kraj Plzeňský kraj
Termín nástupu: dohodou
Poznámka: vhodné i pro maminky na MD.
Zajímá-li Vás tato pozice, obraťte se na společnost telefonicky.

Kontakty

PM PRODUCTION s.r.o
IČO: 26095459
DIČ: CZ26095459
Dr. M. Horákové 1711, 397 01 Písek
Telefon: +420 774 677 278
email: walter@pmproduction.cz
email: servis@pmproduction.cz

manažer Plzeňský kraj
kancelář Klatovy
Monika Morávková
Telefon: +420 731 657 444
email: moravkova.pm@seznam.cz

Mapa

 
Nahoru
Copyright © PM PRODUCTION s.r.o. 2017